Слънцето в КОЗИРОГ

Слънцето в КОЗИРОГ:

Това е сигурно указание, че лицето ще се издигне в живота с помощта на високопоставени личности, че то ще е достойно за уважение и с чест ще изпълни работата, като заема отговорна и доверена служба. Роденият ще бъде умен, честен и почтен. Съдиите, които имат това положение на Слънцето са неподкупни. Те така раздават правосъдие – като разбират, че е справедливо за всички. Те са прями и искрени, поради това те спечелват уважението и високата оценка на околните.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply