Слънцето в дванадесетте дома

Слънцето в І дом:

Слънцето е източник на жизненост. Първи дом означава домът на детството. Слънцето, в добър аспект в първи дом, прибавя жизненост на изгряващия знак и увеличава способността за усвояване (разбиране). Осветява живота през детството, укрепва човека, прави го по-весел, искащ да успее в живота, смелост пред трудностите. Смеещ се, оптимист, което увеличава шансовете му за успех. Хората, чието Слънце е в такава позиция обичат да водят другите и да имат власт над тях; жадни са за признателност и добра оценка от обкръжаващите ги; честни и почтени са. Когато Слънцето е неблагоприятно в първи дом жизнеността намалява, означава срамежливост, нерешителност, липса на смелост и амбиции. Вследствие на това, шансовете за просперитет са слаби.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply