Слънцето във ВОДОЛЕЙ

Слънцето във ВОДОЛЕЙ:

Тук се съчетават влиянията на Слънцето, Уран и единадесети дом – това дава на лицето интуитивен усет за естеството на нещата, свързва го със силите и идеите на духовните сфери; при подходящи условия го насочва към реформаторски религиозни течения, към възприемане на нови лечебни методи – природолечение, водолечение, електролечение, психотерапия и др., а също така го води към научни изследвания или към свръхразсъдъчна религиозност. Това положение дава голяма известност и приятели, готови за услуга и подкрепа в осъществяване на замислите.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply