САТУРН В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ВЕНЕРА

САТУРН В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ВЕНЕРА. Добрите качества на Венера са любов, приятелство, а качествата на Сатурн – дипломатически такт, методичност, справедливост, пестеливост, дори стиснатост. От това можем да съдим, че когато двете планети са в добри съчетания дава качества, които осигуряват успех във всяка област на живота. Хората с тези съчетания ще бъдат търсени много като приятели, съветници – достойни за доверие при всеки случай, който изисква хора с изпитана честност. Тези съчетания дават вкус към опростени начини на живот и към безукорна нравственост, а също към почит, здраве, благополучие.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply