САТУРН В КВАДРАТУРА ИЛИ В ПРОТИВОСТОЕЖ С ЛУНАТА

САТУРН В КВАДРАТУРА ИЛИ В ПРОТИВОСТОЕЖ С ЛУНАТА е един от признаците на тъжовния живот, защото лицето, поради своята меланхолична и неспокойна натура, създава около себе си тъмна атмосфера. Роденият ще изпита мъчнотии от хора, представяни от Сатурн – вероятно неговите родители. Ако има богатство, лицето ще е изложено на загуби. Ще прекара живота си в нужда, ще си създаде повече неприятели, отколкото приятели, ще бъде жертва на злословия, дори на скандал. Но това неблагоразположение, което ще срещне, ще е напълно заслужено, защото тези съчетания правят характера злъчен и егоистичен. Такива хора са неделикатни, себични, скъперници и грубияни спрямо другите. Под ударите от камшик на Сатурн скърбите и ядовете, които ще изпитат, може би ще стигнат до сърцето им. Ако на аспекта не достигат 6, 5 или дори 4 градуса и ако Сатурн бъде в своя знак на подем – Везни, тези съчетания не ще имат толкова зловредно действие в последната част от живота. Те биха могли да показват, че лицето е научило своя урок и поради това заслужава по-добър живот. Лошите съчетания на Сатурн с Луната са злотворни за здравето, особено в звездослова на жена, където показват неправилност в половите органи. В звездослова на мъж съчетанията предсказват безбрачие или смърт на съпругата. Тяхната тенденция е препятствия за всяко нещо, свързано със знаците в домовете, в които те са поместени в звездослова.

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “САТУРН В КВАДРАТУРА ИЛИ В ПРОТИВОСТОЕЖ С ЛУНАТА”

  1. 2piquant says:

    2welcoming…

Leave a Reply