НЕПТУН В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ЛУНАТА

НЕПТУН В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ЛУНАТА въздига въображението високо, особено ако едната от планетите се намира в ІХ дом. Тогава се облагоприятстват пророческите сънища и видения, които свързват лицето с невидими светове; способства се за успешното изучаване на окултното. Тези качества могат да не бъдат забелязани дори от лицето, но това не му пречи да ги притежава.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply