Меркурий в VІІ дом

Меркурий в VІІ дом дава, когато е добре поставен, прави лицето известно в литературните и научните кръгове. Това положение е добро за оратори, събеседници и за всички, които правят кариера в меркуриевите професии. Ако Меркурий е накърнен в VІІ дом, лицето ще си навлича враждебни критики от страна на публиката. Добре поставеният Меркурий показва още щастлив брак с роднина или чиновник. Ако е наранен, роденият или съпругата му ще имат опърничав характер. Съпружеският живот ще се превърне в постоянни караници и спорове поради лекомислие и престъпване на съпружеската вярност.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply