Меркурий в VІІІ дом

Меркурий в VІІІ дом, когато е добре поставен, осигурява печалба чрез издаване на литературни или научни творби. Това съчетания показва също завещание и материални придобивки чрез брак. Но ако Меркурий е наранен, съчетанието показва финансови трудности, причинени от съпругата и вероятно спор около завещание.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply