Меркурий в ІV дом

Меркурий в ІV дом дава неустойчивост в семейството. Означава блуждаещ човек без вътрешен мир, сменящ постоянно местопребиваването си, освен ако добър аспект на Сатурн не установи отчасти лицето на едно място. Всичко това е добро за хора с меркуриеви професии, писатели, журналисти и пр. Ако Меркурий е накърнен от Сатурн, семейните грижи ще причинят много неприятности на родения.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply