Меркурий в ІІІ дом

Меркурий в ІІІ дом, ако е добре поместен, има удивително влияние върху умствените качества на родения. Той му дава уравновесен и оптимистичен дух, склонен към наука и изследвания. Предвещава успех в кратки пътувания и прави хармонични отношенията между братя и сестри. Когато в ІІІ дом Меркурий е накърнен, роденият е изложен на грижи, черногледство, ще има недоразумения с братята и сестрите си и ще изпитва разочарования през кратките пътувания.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply