Меркурий в ІХ дом

Меркурий в ІХ дом, добре поставен, вдъхва любов към религията, науката, литературата, правото. Дава прилежание и ум, способен да прониква дълбоко в проблемите на живота, както и склонност към философия, към човеколюбие, далечни пътувания. Ако Меркурий е наранен в ІХ дом, роденият ще бъде с много неустойчив ум, променчив като ветропоказател. Съчетанието показва многобройни неприятности около закононарушения или съдебни спорове.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply