Меркурий в ХІ дом

Меркурий в ХІ дом дава големи познанства сред хората на литературата, науката или на меркуриевите професии. Но никое познанство не ще е устойчиво, за да може роденият да разчита на него, освен ако Меркурий и напълно добре поставен. Това съчетание дава наклонност към критика и дори към цинизъм. Заедно с това изтънчава интелекта и дава голяма лекота при изразяване.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply