Меркурий в ДЕВА

Меркурий в ДЕВА е на върха на своята мощ! Дава на лицето ясен и логичен ум, научни интереси, красноречие, лекота в изучаване на езици, широк и справедлив поглед за живота. Преценките му са практични и завършени, защото Меркурий в Дева, както и в Телец, гледа преди да скочи.

Меркурий – наранен в Дева, прави родения раздразнителен, сприхав, егоист, винаги намиращ да упрекне някого за нещо. Лицата с Меркурий в Дева стават добри диетици, химици, имат и рядка похватност.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply