Меркурий във ВОДОЛЕЙ

Меркурий във ВОДОЛЕЙ придава уранови качества на самобитност, независимост и любов към свободата на духа. Лицата с Меркурий в това положение отхвърлят всички светски условности и живеят в съответствие със собствените си разбирания. Не се съобразяват с модата, изпреварват настоящето развитие с хилядолетие, що ще касае до възгледите на обществото. Тези, които имат горното съчетание, са извънредно интелектуални, имат дарба към окултни науки, в частност способност да разчитат звездослови. Те са доброжелателни, обичат да се обкръжават с приятели, привличат към кръга на приятелите си хора на изкуството и науката. Когато Меркурий е наранен прави лицето вероломно, жертва своите приятели, злослови за тях.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply