Меркурий във ВЕЗНИ

Меркурий във ВЕЗНИ дава широта на идеите, уравновесен ум, любов към изкуствата, лекота в израза, успех като оратор и понякога като певец. Но когато Меркурий е наранен във Везни, показва неприятности от процеси със съдружник или съпруг.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply