МАРС В СЪВПАД ИЛИ ПАРАЛЕЛ С ЛУНАТА

МАРС В СЪВПАД ИЛИ ПАРАЛЕЛ С ЛУНАТА е добро или лошо съчетание в зависимост от пола на лицето и от гледището, на което заставаме при разглеждането. То укрепва здравето и жизнеността, особено в звездослова на жена; в звездослова на мъж означава брак със силна заповедническа жена. Лицето е твърде импулсивно, особено ако съвпадът е в ІІІ или VІІІ дом; ако Марс е в съвпад или паралел с Луната в Скорпион, показва полова поквара, особено ако Венера заема също Скорпион. Характерът на лицето е безпокоен и податлив на възбуди, защото се състои от двата елемента – огън и вода. Във воден знак у лицето ще има склонност към пиене.

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “МАРС В СЪВПАД ИЛИ ПАРАЛЕЛ С ЛУНАТА”

  1. 2downtown says:

    1hyperbole…

Leave a Reply