МАРС В ПАРАЛЕЛ, СЪВПАД, СЕКСТИЛ И ТРИГОН СЪС СЛЪНЦЕТО

МАРС В ПАРАЛЕЛ, СЪВПАД, СЕКСТИЛ И ТРИГОН СЪС СЛЪНЦЕТО. Тези съчетания дават предразположение към трески, особено когато изхождат от Овен – знак, който управлява главата. Заслужава да се отбележи, че лицата с такива съчетания по-лесно понасят високи температури. Заедно с това, тези съчетания дават изобилие от жизнена енергия и правят лицето годно за най-тежки задачи. Може със сигурност да се каже, че такива хора преодоляват всякакви физически пречки, защото имат и изпълнителни, и градивни способности, още повече – непобедима воля, която не признава поражение. Характерът е прям и открит, но често груб и недодялан: тези хора са всецяло погълнати от целите, които преследват и не си губят времето в любезности и учтивости. Без всякакво стеснение те пренебрегват условностите в отношенията между хората и не се правят на по-изискани хора. Това са изключително хора на действието, пионери в светските начинания – без техния предприемчив дух и енергия, светът би напредвал по-бавно.

Съчетанията на Марс със Слънцето са необходими, за да придадат вкус към живота. Даже дисхармоничните съчетания са по-ценни, защото когато тези светила не са съчетани, лицето е нехайно и не ще сполучи в нищо – колкото и добър да е звездословът му в други отношения.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply