МАРС В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С ЛУНАТА

МАРС В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С ЛУНАТА дава много избухлив характер със склонност да говори и да действа импулсивно, поради което лицето е изложено на скръб и неволи. Такива хора са против всяка заповед, нареждане или мярка, която ограничава желанията и стремежите им без да се гледа на характера им. Обратно, – ако лицата са с авторитет, изискват от подчинените си тъкмо покорство и послушание. Не се двоумят да пристъпят и към принуда, стига да знаят, че това не ще има зли последици за самите тях. Отдават се на най-отчаяни похвати, за да удовлетворят злопаметството си. Поради това си спечелват много неприятели и причиняват много скърби на близките си, особено на семействата си. Ако съчетанията се произведат във воден знак, лицето ще бъде непоправим пияница. От гледище на здравето, съчетанията дават склонност към трески и злополуки в детеродните органи. Лицето е много разточително и лъже непоправимо.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply