МАРС В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ СЪС СЛЪНЦЕТО

МАРС В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ СЪС СЛЪНЦЕТО. И тези съчетания дават преизобилна енергия, способност за ръководство, но тези свойства са насочени към сатанински и разрушителни дела. Смелостта, дадена чрез добрите аспекти, се превръща в безумна дързост. Лицето има груби, шумни обноски и е голям самохвалец. Готово е да се бие при най-малък повод. Винаги е в конфликт с властта, готово е да се бунтува при най-малък повод. Темпераментът му е сприхав, но не злопаметен. Лицето е напълно презирано както от неговите началници, така и от неговите другари. Винаги е в затруднение и често изменя курса, за който сам е агитирал и убеждавал околните.

Тези съчетания предразполагат към произшествия, в които лицето може да бъде осакатено. Такива лица не са изложени на трески, възпаления, рани от огнестрелно оръжие, изгаряне, язва и изриви.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply