Луната в VІ дом

Луната в VІ дом: е неблагоприятно положение, особено в звездослова на жена. Който има това положение, ще сполучи предимно като подчинен, защото сам не може да се справи с помощници или слуги.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply