Луната в VІІІ дом

Луната в VІІІ дом: осигурява материалните придобивки чрез брак, завещания, увеличава числото на децата, макар и да има съмнения дали тези деца ще живеят. Ако Луната е наранена, след брака ще има материални несгоди; ако се добият наследства, те ще поведат след себе си редица спорове, които лицето ще загуби.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply