Луната в ІV дом

Луната в ІV дом: показва добри условия в брака и семейния живот, особено към края на живота. Ако Луната не е в добри съчетани, предрича обратното. Това положение дава още склонност към физични опити, особено ако Луната е разположена в своя собствен знак – Рак или Риби, или в друг воден знак. То показва и чести промени на местожителството, които ще бъдат щастливи или не според различните съчетания на Луната.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply