Луната в ІІІ дом

Луната в ІІІ дом: показва стремеж към интелектуални занимания, особено когато те не изискват постоянство като: репортаж, редакторство във вестник, където човек трябва да е схватлив, да е подвижен. Тези хора обичат неестествената светлина. Ако Луната е утвърдена при добри съчетания на Меркурий, те могат да достигнат високо положение.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply