Луната в ІХ дом

Луната в ІХ дом: дава на лицето ясно съзнание, сериозност, наклонност към религия, право на философия – според естеството на съчетанието. Тя предсказва дълготрайни пътувания, съпроводени с материални придобивки, удоволствия, а понякога и широка известност. Лицето е съзерцателно, особено ако Луната е в аспект с? Нептун. Ако Луната е наранена, лицето ще бъде импулсивно и безразсъдно. Предприема ли пътуване, ще се изложи на много неприятности; също ще променя религията си необмислено, което ще предизвика много критики.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply