Луната в Х дом

Луната в Х дом: е знак на материално благополучие, на известност и на придобивки, на разположение у жените към лицето, на дълбок и задълбочен дипломатичен ум – жаден за знания. Когато Луната е наранена, лицето е изложено на враждебност от страна на публиката и на материални загуби. Допустимо е също да бъде замесено в публичен скандал.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply