Луната в ХІІ дом

Луната в ХІІ дом: осигурява успех във всяка работа, извършвана скрито, далеч от погледа на хората – затвори, болници, благотворителни заведения. Показва също възможност за тайна любовна връзка, която ще остане скрита, ако Луната е в добро съчетание. Ако е наранена, лицето ще има тайни неприятели, които ще предизвикат неприятности и преследване.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply