Луната в СТРЕЛЕЦ

Луната в СТРЕЛЕЦ прави лицето живо и подвижно, привързано към ходенето, ездата и всякакъв вид спорт, към странстването – особено в чужбина, към животните – най-вече коне и кучета, предразполага към религиозни, правни и философски проучвания или към окултни науки. Лицето е винаги в добро настроение, оптимистично и весело, винаги е приятен събеседник. Ако Луната е наранена, положението води към безгрижност и неумереност.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply