Луната в СКОРПИОН

Луната в СКОРПИОН дава смел, независим и действен характер. Лице с такова съчетание не допуска други да се месят в неговите планове, не понася никаква принуда. Такива хора са много груби в езика си и в отношенията си, готови са да се разгневят, безразлични са към заплахи, но са чувствителни към благосклонност. Те са със силна воля и настойчивост, с добре утвърдена решимост да постигнат своите цели, независимо от това какви са те. Това положение дава силен стремеж към окултни занимания, но ако е наранено, води към разврат и създава неприятности с жените. То причинява и трудности при раждане.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply