Луната в ЛЪВ

Луната в ЛЪВ прояснява съзнанието и дава силен характер, самоувереност, смелост и редки организаторски дарби. Хората с това положение обикновено ръководят своите близки. Абсолютно честни във всяко отношение! Благородни и великодушни спрямо другите, заради което са винаги търсени.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply