Луната в КОЗИРОГ

Луната в КОЗИРОГ осигурява на родения закрилата на най-издигнати лица в обществото, така че всички успехи ще бъдат постигнати с помощта им, защото инак е плах и не умее да се врежда. Освен това е меланхоличен и силно чувствителен към действителни или привидни несполуки. Ако Луната е наранена, предразполага към злословие, повече или по-малко оправдано. Това положение има вредно въздействие върху храносмилането, хора с Луна в това положение често безразсъдно се опасяват, че ще изпаднат в нищета, поради което лесно стават скъперници, отказват се от удобства, за да кътат за „черни дни”. Те съвсем малко съжаляват себе си и почти никак – другите.

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Луната в КОЗИРОГ”

  1. 3paucity says:

    3criterion…

Leave a Reply