Луната в ДЕВА

Луната в ДЕВА издига умствените качества – удивителна памет, любов към научни изследвания или окултизъм, стремеж за превъзходство в тези области, особена любов към химията. По нрав хората с това положение са тихи, сдържани, мразят ласкателствата и парадността, посвещават се на диететика, сполучват предимно като подчинени или като служещи.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply