Луната във ІІ дом

Луната във ІІ дом показва наклонност към наука, будно и ползотворно въображение, но колебания в материалното състояние. Добрите съчетания със Слънцето правят нещата по-утвърдени.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply