Луната във ВЕЗНИ

Луната във ВЕЗНИ дава голямо число приятели, благоразположение на цялото общество, защото лицето е любезно, симпатично, услужливо, весело и привързано към удоволствията и към обществото. Положението дава също способност за разсъждение и за точна преценка на нещата. Лицето ще обича изкуствата, понякога ще прояви голям талант, ако ги подпомогнат и други добри съчетания.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply