Венера – планета на любовта

ХІІІ глава от І послание към коринтяните на апостол Павел е бляскава възхвала на любовта: „Любовта е дълготърпелива, пълна с благост, любовта не завижда, не се превъзнася, всичко вярва, всичко претърпява…  Любовта никога не отпада, а другите дарби, ако са пророчества – ще отпаднат, ако са знание – ще изчезнат.” Апостолът заключава, че вярата и надеждата преминават защото нещата, в които влагаме нашата вяра и надежда се осъществяват, а любовта остава непреходна.

Тониката на Венера е „любов”, „хармония” и „ритъм”. Ако ние желаем да се запознаем с нейната природа, нека заместваме Венера с любов. Венера не се превъзнася, не се възгордява, не търси своето, не се радва на неправда, радва се на истината, опрощава всичко, вярва всичко, понася всичко. Тези думи са истина, когато се отнасят за Венера, защото тя свързва членовете на човешкото семейство, каквито и да са техните отношения. Лъчът на Венера – дълбоко закотвен в сърцето на майката, поражда в нея нежни грижи, с които тя окръжава своите деца, докато са малки и немощни.

Венера, именно, докосва младите сърца чрез трепетния си зов, който взема и дава, който отстранява пречките и затрудненията в съпружеските отношения. Благовонна смола гори постоянно на олтара на любовта.

Но когато Венера е наранена, всички тези възвишени качества накърняват и приемат отблъскващ вид, различен – в зависимост от дисхармонията. Квадратурите и противостоежите превръщат любовта в блудство; артистичността и хубостта стават небрежност; самопожертвуванието – егоизъм, злоупотреба с любезността на другите. Ленивостта е една от най-характерните черти на дисхармоничната Венера.

Като носителка и изразителка на женското начало излъчва магнетизъм. В рождения звездослов на мъжете тя представя жените, в звездослова на жена – изразява нейната собствена привлекателност за мъжете.

Венера има почтено положение в Телец и във Везни; тя е в екзалтация в Риби – нейното влияние е най-силно, когато се намира в един от тези три знака. Тя е слаба и накърнена, когато се намира в един от марсовите знаци – Овен или Скорпион или пък в Дева, където тя е в упадък.

Най-добре е поставена Венера в VІІ дом, където дава щастлив брак.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply