Венера в VІ дом

Венера в VІ дом

дава на лицето верни служители, които работят за негов интерес – ако е работодател. Ако е служител, Венера му спечелва обичта на началниците и приятелите. Това положение е твърде благоприятно за здравето, ако лицето не злоупотребява с него, защото трябва да се каже, че макар да има хармонична конструкция – не е много устойчиво.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply