Венера в VІІ дом

Венера в VІІ дом е един от най-положителните признаци на съпружеско щастие. Това положение показва ранен брак и след него нарастващо благополучие. Ако лицето счита за изгодно да вземе съдружник, присъствието на Венера ще направи това съдружие хармонично и ползотворно. Ако произлезе някакъв спор, лицето ще намери средство да уреди всичко приятелски. Това положение е благоприятно за певци, актьори и други, които употребяват по професия гласа си пред публика, защото Венера им осигурява обич от страна на слушателите.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply