Венера в І дом

Венера в І дом

предрича щастливо детинство. Тя дава на лицето обичлив характер, общителност, отзивчивост; също така любов към музиката и удоволствията. Това положение може да се счита щастливо, защото то прави лицето привлекателно за всички, с които влиза в досег, а това му осигурява постоянен успех в живота. Това положение е благоприятно също за здравето.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply