Венера в ІІІ дом

Венера в ІІІ дом

има изключително влияние върху облагородяването на духа. Лицето е весело, вижда всичко розово. Това положение дава любов към музиката, литературата – всичко, което има изтънчено въздействие. Също така, рядък дар да изразява писмено и устно мисълта си. Венера в този дом дава любов към пътешествия, които носят на лицето радости и ползи. Тя осигурява сговор между лицето и братята, и сестрите му; неговите приятели и съседи, както и познатите му от областта на непосредствената му деятелност.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply