Венера в ІХ дом

Венера в ІХ дом е много благоприятно положение, ако е добре съчетана, защото когато е така извисена, тя упражнява влияние и прави характера благ, съчувствен и отзивчив. Чрез тези качества човек придобива уважението на всички, става търсен за човеколюбиви и религиозни начинания. Това положение развива също така благочестивата страна на неговото същество. То дава любов към музиката, драматичното изкуство. Всеки път, когато пътува – по служба или за удоволствие, Венера в ІХ дом ще подготвя пътя пред лицето и ще направи пътуването му приятно във всяко отношение. Ако ли пък Венера е накърнена – роденият, макар и да има желание да извършва всички упоменати неща, ще срещне толкова големи трудности, че не ще може да изпълни желанията си.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply