Венера в Х дом

Венера в Х дом е един от най-добрите признаци на общо благосъстояние, когато тя е добре съчетана. Лицето ще е много търсено, особено от противния пол и ще се издигне в обществото посредством своя брак. Това положение дава голяма възможност да се избегнат грижите за съществуването и да се изтръгне същината на всички удоволствия, във всички възможни положения. Щастието, което ще му се усмихне, ще поддържа оптимизма му към всичко. Но когато Венера е накърнена в Х дом, лицето бива гледано от околните с лошо око; каквото и да прави, за да излезе от това положение, ще получава груби откази. Прибързана и неразумна женитба ще обърка още повече нещата и ще засили още повече недоверието към него.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply