Венера в ХІІ дом

Венера в ХІІ дом – добре съчетана, показва, че лицето ще бъде облагодетелствано от предимствата, които се съдържат в този дом: работа в затвори, болници, благотворителни учреждения, лаборатории или пък занимания в уединение, без досег на публика. Това положение благоприятства също за изучаване на окултните науки и склонност към скрита, потайна любов, която ще протече без сътресения. Ако Венера е наранена в ХІІ дом или е слаба по знак, тя ще причини страдания поради невярност, ревност, мъчно раждане, скандали, особено ако Венера е в Скорпион, който управлява половите органи или в Телец, който действа косвено по същия начин – с други думи, поради полов разврат.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply