Венера в ЛЪВ

Венера в ЛЪВ е пълна проява на любовта и този, който има това положение, ще е с нежно сърце. Противно на общоприетите схващания, в Лъв има известна жестокост, но когато Венера е в него, в Зодиака няма по-нежен и обичлив знак. Понеже Лъв е твърд знак, Венера в това положение дава безподобна устойчивост на чувствата и ненакърнена вярност към тези, които са предмет на тези чувства. Лъв е петият знак и поради това Венера в Лъв осигурява успех в начинанията, свързани  с развлечения от всякакъв род или с възпитанието. Сиянието на Венера, примесено със сиянието на Слънцето привлича благоразположението на тези, които са по-високостоящи в обществото.

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Венера в ЛЪВ”

  1. 1vagabond says:

    1virtually…

Leave a Reply