Венера в КОЗИРОГ

Венера в КОЗИРОГ – знак на Х дом, осигурява успехи в обществото, но тя не се съчетава добре със Сатурн – владетел на Козирог. Лицата с това положение са меланхолични, никога не са сигурни в облагите, които им идват от другите, нито пък от своята известност защото, щом стигнат върха, Сатурн ги събаря. Макар и да достигат до големи успехи, никога не са сигурни в положението си. Когато биват събаряни от Сатурн, засягат се болезнено. Венера в знака на Сатурн скрива разликата във възрастта при браковете: ако роденият е млад – ще се ожени за много възрастна, а ако е възрастен – ще се ожени за много млада. Ще настъпят и неизбежните последици: семейни недоразумения, страдания и разкъсване на брака. Често хора с това положение сключват брак по сметка. Изобщо, Венера в Сатурн не достига никога до узаконяване на сърдечната връзка и всякога е източник на болки и на разочарование.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply