Венера в ДЕВА

Венера в ДЕВА, знак на VІ дом, дава дълбоко съчувствие към околните и хората с такова положение стават болногледачи; това положение е благоприятно също така за химици и диетици. Ако лицето има служители или подчинени, отношенията му с тях ще бъдат добри и то ще бъде винаги внимателно обслужвано.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply