Венера в БЛИЗНАЦИ

Венера в БЛИЗНАЦИ съчетава хубостта на Венера със способността за изразяване на Меркурий по такъв начин, щото този, който има това положение, е склонен да подбира думите си с изключителна лекота и да влага в тях ритъм, който може да гали като музика слуха на околните. Това положение създава поети, разбира се ако други влияния в звездослова не осуетяват това. Изучаващият трябва да помни, че отделно положение или съчетание не е достатъчно, за да определя главната характеристика, която може да се даде само от целия звездослов!!! Това положение издига мисълта и насочва лицето към писателско или театрално поприще. Лицето ще бъде обичано от неговите братя и сестри, от неговите съседи и от всички, които са в близост с него. Това положение клони към брак и често лицето сключва няколко брака; благоприятства също за делови пътувания или пък за кратки пътувания – свързани с удоволствия.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply