Венера във ІІ дом

Венера във ІІ дом

показва финансови успехи. Хората с Венера в този дом са обичани от техните приятели, които им помагат да заемат изгодни положения за печалба. Обаче Венера във ІІ дом дава предразположение към разточителство и разхищение – разходите са по-големи от спечеленото. Парите се изхарчват лудешки за облекло, накити, скъпоценности било лично за себе си – ако се отнася за жени, или за любовници – ако се отнася за мъже. Често това положение води до злоупотреба, която подкопава здравето. Венера във ІІ дом означава също така успехи в търговия с вещи, управлявани от Венера – платове, облекла, накити, музикални инструменти, парфюми и пр.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply