Венера във ВЕЗНИ

Венера във ВЕЗНИ, знак на VІІ дом, е мощна и на почит. Това е едно от положенията, което дава честит и плодовит брак или щастливо съдружие. Също, предразполага към театър и музика и прави лицето известно в обществото. Това положение осигурява благосклонна публика, когато лицето се яви като певец или оратор.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply