Ниво 4

ЧЕТВЪРТО НИВО ТРЕТИРА ПРОБЛЕМИТЕ НА СВЕТОВНАТА АСТРОСОЦИОЛОГИЯ, МУНДАННАТА АСТРОЛОГИЯ И БИЗНЕС АСТРОЛОГИЯ
За разлика от предлаганите обучения, това е едно много високо ниво и затова се обособява като самостоятелен раздел от обучението ви. Сайтът и неговата четвърта степен който сте отворили ще ви запознае с различните раздели от МУНДАННАТА АСТРОЛОГИЯ, а имено:
СВЕТОВНА АСТРОСОЦИОЛОГИЯ – ОБЩЕСТВЕНО ПОЛИТИЧЕСКА АСТРОЛОГИЯ
ИЗВЕСТНИ ЛИЧНОСТИ – теми на бележити личности
БИЗНЕС АСТРОЛОГИЯ – фирмена и финансово астрология
КАТАКЛИЗМИ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ – наводнения, земетресения и др.
АСТРОМЕТЕОРОЛОГИЯ – предвиждане на времето, топло, студено и прочие.
Продължителността на обучението в настоящата степен е разчетена за период от ДЕВЕТ МЕСЕЦА. Всеки един от вас преминал успешно даденото ниво ще получи и документ-диплома за успешното му завършване.
ЖЕЛАEM ВИ КУРАЖ И УСПЕХ В НАЧИНАНИЕТО!

Повече информация отностно обучения, цени и начини за плащане